2.1. Thanh toán khi nhận hàng (COD – Cash On Delivery)
Đây là cách thanh toán đơn giản và tiện lợi nhất dành cho khách hàng khi mua sắm tại Thành Đô.


2.2. Thanh toán Chuyển khoản

Thông tin tài khoản:
- 105818788888
- Nguyễn Văn Đô
- Ngân hàng Viettinbank

Quý khách cần cam kết rằng, tất cả thông tin do Quý khách cung cấp liên quan đến việc thanh toán đơn hàng là chính xác; thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hoặc tài khoản thanh toán hay những cách thức thanh toán khác mà Quý khách sử dụng là của Quý khách.
Thành Đô có quyền xác nhận thông tin thanh toán của Quý khách (bao gồm thông tin thẻ và chủ thẻ)  trước khi cung cấp sản phẩm trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ. Thành Đô sẽ ngừng thực hiện đơn hàng của Quý khách nếu thông tin do Quý khách cung cấp là không chính xác.

Trong trường hợp Quý khách chọn hình thức thanh toán bằng thẻ, thời gian xử lý đơn hàng sẽ được tính từ khi Thành Đô nhận được thông tin phản hồi về việc thanh toán đơn hàng từ ngân hàng mà Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ.